Πολιτική επιστροφών

  • Οι ακυρώσεις εκ μέρους του Συνοδευόμενου γίνονται ρητά και μόνο με αποστολή e-mail στο nextdestination.gr@gmail.com.
  • Τα εισιτήρια συμμετοχής είναι προσωπικά και δεν μεταφέρονται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Συνοδού. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κάποιου ατόμου με εισιτήριο άλλου ονόματος.
  • Για πεζοπορικές διαδρομές μίας ημέρας: Ο Συνοδός έχει το δικαίωμα να μην προβεί σε επιστροφή χρημάτων για κάποια κράτηση εάν η ακύρωση κάποιας συμμετοχής πραγματοποιηθεί σε λιγότερες από 7 ημέρες πριν από την εκκίνηση της πεζοπορικής διαδρομής. Σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει σε περισσότερες από 7 ημέρες πριν την εκκίνηση της πεζοπορικής διαδρομής, ο Συνοδός επιστρέφει μόνο το 50% της αξίας της κράτησης.
  • Για πακέτο πεζοπορικών διαδρομών περισσότερων της μίας ημέρας: Ο Συνοδός έχει το δικαίωμα να μην προβεί σε επιστροφή χρημάτων για κάποια κράτηση. Εάν η ακύρωση της συμμετοχής πραγματοποιηθεί σε λιγότερες από 7 ημέρες από την ημερομηνία εκκίνησης, καμία επιστροφή χρημάτων δεν πραγματοποιείται. Εάν η ακύρωση της συμμετοχής γίνει μεταξύ 7 έως 15 ημερών από την ημερομηνία εκκίνησης, ο Συνοδός θα επιστρέψει το 50% του ποσού. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί σε χρόνο άνω των 15 ημερών από την ημερομηνία εκκίνησης τότε το πλήρες ποσό επιστρέφεται.
  • Εάν κάποια εξόρμηση μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία διεξαγωγής ο Συνοδός αποστέλλει ενημέρωση μέσω e-mail σε στον Συνοδευόμενο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή τους εντός δύο ημερών από την στιγμή της ανακοίνωσης αυτής. Σε περίπτωση ακύρωσης εντός δύο ημερών θα επιστραφεί στον Συνοδευόμενο το πλήρες ποσό της συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται άνευ άλλου τινός ότι ο Συνοδευόμενος συναινεί να συμμετάσχει στη νέα ημερομηνία και αυτομάτως το εισιτήριό του ισχύει για αυτή. 
  • Εάν κάποια εξόρμηση ακυρωθεί σε οποιαδήποτε στιγμή/ημερομηνία ο Συνοδευόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει ως αποζημίωση το πλήρες κόστος της, ρητά συμφωνούμενου ότι ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλης φύσης αξίωση θα έχει έναντι του Συνοδού.